Het agentschap Lusa sprak met ambtenaren van de twee grootste groepen met golfbanen in het zuiden van het land, die benadrukken dat zij al maatregelen hebben genomen om het verbruik te verminderen, maar dat zij meer water moeten gaan ontvangen van de afvalwaterzuiveringsstations (RWZI).

De oostelijke Algarve bevindt zich in een situatie van ernstige droogte, maar ook de barlavento (westen) lijdt onder het gebrek aan regen en waterschaarste, waardoor de autoriteiten maatregelen hebben gezocht om de gevolgen van de droogte te minimaliseren, zonder de belangrijkste sector van de regio, het toerisme, te schaden.

"Investeer zo snel mogelijk. We praten al twee jaar over investeringen, maar er zijn nog maar weinig concrete stappen op het terrein gezet", aldus Pedro Lopes, administrateur van Grupo Pestana voor de Algarve.

De functionaris betreurde het bestaan van een reeks investeringen die al enkele jaren zijn gepland en die de tekentafel niet verlaten, zoals de investeringen in de bouw van een ontziltingsinstallatie, in de waternetwerken, in de riolering voor de zuiveringsinstallatie of in de lekken van het netwerk, onder andere.

De beheerder van de groep die eigenaar is van vijf van de ongeveer 40 golfbanen in de Algarve verzekert dat in de afgelopen jaren de vermindering van het waterverbruik voor de irrigatie van de vijf golfbanen "een derde tot 40%" bedraagt, na het nemen van een reeks maatregelen, zoals het gebruik van nieuwe grassoorten die minder water nodig hebben.

"Hier kun je [de velden] zien. [Sommige delen] zijn zelfs een beetje bruinachtig op sommige plaatsen, juist omdat ze minder water en minder meststoffen krijgen", zei Pedro Lopes, wijzend op de golfbaan Gramacho, in Carvoeiro, gemeente Lagoa.

De directeur van de Pestana-groep verzekerde dat ze "veel minder water" gebruiken dan drie jaar geleden, en benadrukte dat het nu "essentieel" is om de golfbanen aan te sluiten op de waterzuiveringsinstallatie.

Pedro Lopes twijfelt er niet aan dat "het water [van de zuiveringsinstallatie] dat nu wordt verspild en in de rivieren en de zee terechtkomt, [...] in de zomer op de golfbanen kan worden gebruikt, wanneer zij het het hardst nodig hebben".

De directeur van Grupo Pestana onderstreepte dat de 40 golfterreinen in het zuiden van het land "altijd op zoek zijn naar nieuwe technologieën en manieren om water te besparen. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat het een zeer schaarse bron is", benadrukte hij.

"Er zijn al drie [banen] in de Algarve aangesloten [op een AWZI], maar er moeten er nog veel meer komen", onderstreepte Pedro Lopes.

De Pestana Group begint volgende zomer met het gebruik van water uit de AWZI op twee van zijn golfbanen in de Algarve, op een moment dat er meer toeristen in de regio zijn en de zuiveringsinstallaties meer produceren.

Rui Grave, directeur onderhoud van de golfbanen van de D. Pedro Group (Vilamoura), die ook vijf banen in het zuiden van het land heeft, onderstreepte van zijn kant de inspanningen die zijn bedrijf de afgelopen jaren heeft geleverd om de hoeveelheid water die voor irrigatie wordt gebruikt, te verminderen.

"Wij gebruiken, jaar na jaar, altijd het minimaal noodzakelijke en alleen wat nodig is", aldus de verantwoordelijke voor het onderhoud van de banen die, in het geval van deze groep, grondwater gebruiken.

Elke hectare golfbaan verbruikt gemiddeld 8.000 kubieke meter (m3) water per jaar, met variaties afhankelijk van de geïnstalleerde technologie en irrigatiesystemen, aldus Rui Grave.

"Elk intelligent gebruik van water omvat een reeks maatregelen. In dit geval hebben we het over gras dat is aangepast aan de waterschaarste, over irrigatiesystemen die strikt en in de noodzakelijke hoeveelheid water geven, dat wil zeggen, die zeer veelzijdig zijn, pompsystemen die erin slagen een voldoende debiet en druk te handhaven", zei hij.

Wat het gebruik van afvalwater bij de irrigatie van deze golfbanen betreft, onthulde Rui Grave dat het project "zich in een bijna laatste fase bevindt" en dat hij verwacht dat tegen 2025 "ten minste twee of drie banen volledig met afvalwater zullen worden geïrrigeerd".

"Águas de Portugal, Águas do Algarve, de APA [Agência Portuguesa do Ambiente] en de golfbanen spannen zich enorm in om ervoor te zorgen dat het water van de zuiveringsinstallatie van voldoende kwaliteit is om onze banen in goede staat te houden, zonder de volksgezondheid ooit in gevaar te brengen".

De ambtenaar verdedigde ook dat er geen reden tot kritiek is in de zin dat golfbanen veel water verspillen, betreurde dat dit idee "moeilijk te ontmantelen" is en verdedigde dat water in de golfsector met verstand en efficiëntie wordt gebruikt.