De Ierse regering heeft een nieuwe wet inzake lokale huisvesting voorgesteld om het aantal woningen op de huurmarkt te verhogen. Maar na analyse heeft de Europese Commissie (EC) besloten het Ierse plan om de AL-regels aan te scherpen te blokkeren. Dit betekent dat Brussel de bevoegdheid heeft om nieuwe wetten te blokkeren die van invloed kunnen zijn op de AL-maatregelen die de Portugese regering in het Mais Habitação-programma heeft voorgesteld.

In het geval van Ierland was de EG van oordeel dat de nieuwe AL-wet "onevenredig beperkende" maatregelen bevatte en dat deze geen garanties boden voor een daadwerkelijke verhoging van het aantal beschikbare woningen op de markt voor langetermijnhuur. Nu wordt het Ierse AL-plan onderzocht en zal het tot het einde van het jaar worden bevroren, volgens een verslag van Dinheiro Vivo.

Het valt nu te bezien of de maatregelen met betrekking tot AL die deel uitmaken van het pakket "Meer huisvesting" al dan niet een soortgelijk lot beschoren is. Voorlopig wacht Brussel op informatie van de Portugese regering over de AL-maatregelen, die "zullen worden geanalyseerd in het licht van de Europese regels".

Deze Europese normen schrijven bijvoorbeeld voor dat beperkingen die worden opgelegd aan kortdurende accommodatie in overeenstemming moeten zijn met de beginselen van "evenredigheid" en "passend en fundamenteel moeten zijn voor de bescherming van doelstellingen van algemeen belang".

Dit betekent dat de controversiële maatregelen rond de AL - die de opschorting van nieuwe vergunningen en de overdracht van huizen naar de huurmarkt inhouden - zelfs door Brussel kunnen worden tegengehouden, als ze als onevenredig worden beschouwd, het toeristische aanbod aantasten of geen garanties bieden om meer huizen op de markt voor langetermijnverhuur te brengen.