Het laatste algemene beleidsdebat met de premier, in het parlement, vond plaats op 22 maart.

Aan het eind van de vergadering van vandaag verklaarde de woordvoerster van de leidersconferentie, de socialistische afgevaardigde Maria da Luz Rosinha, dat er op 24 mei, binnen twee weken, een "door de PSD aangevraagd lopend debat over plattelandsbranden" zal plaatsvinden.

Op dezelfde dag zal een wetsvoorstel worden besproken dat de wettelijke regeling voor explosieve producten en gevaarlijke stoffen herziet en een ontwerpresolutie van Chega waarin de oprichting van een nationaal waternetwerk wordt aanbevolen.

Voor de 25e zijn politieke verklaringen gepland en de volgende dag zal een wetsontwerp worden besproken dat de regering machtigt een nieuwe wettelijke regeling voor de openbare dienst van personenvervoer per taxi goed te keuren, een PSD-wetsontwerp betreffende sociale uitkeringen en een PCP-wet betreffende schadeloosstelling bij arbeidsongevallen.

Op 1 juni, Wereldkinderdag, zullen een wetsvoorstel van het Liberaal Initiatief en verscheidene resoluties "over de oprichting van kinderverzorgers en andere aangelegenheden in verband met kinderen en hun welzijn" worden besproken, aldus de woordvoerder.

Op dezelfde dag zullen ook een ontwerpresolutie van PS over "naleving van het Europees Handvest voor minderheidstalen" en verzoekschriften over "levenskwaliteit voor mensen met diabetes" en "tegen haat op het internet" worden besproken.

De volgende dag zal het parlement debatteren over ontwerpresoluties en BE-wetten betreffende "gedragscode in instellingen voor hoger onderwijs in gevallen van intimidatie" en de invoering van de "juridische vorm van seksuele intimidatie en versterking van de bescherming van het slachtoffer", aldus de socialistische afgevaardigde.

De afgevaardigden zullen ook twee wetsvoorstellen van de regionale wetgevende vergaderingen van Madeira en de Azoren bespreken, en er zijn ook procedurele stemmingen gepland.