Vandaag onderzoeken we een intrigerende theorie over de onderlinge verbondenheid van onze wereld, van de kleinste elementen in onze hersenen tot de grote kosmische structuren.

Heb je ooit overwogen dat mensen functioneren als cellen binnen grotere systemen zoals bedrijven en naties? Dit idee, bekend als het scalaire model van het universum, suggereert dat de organisatie van het universum veel verder reikt dan wij kunnen zien of begrijpen, met overeenkomsten op microscopische en kosmische schalen.

Laten we eerst de Algemene Resonantietheorie (GRT) behandelen om dit idee te begrijpen. GRT is een theoretisch kader dat stelt dat de dynamische interactie van onderling verbonden hersennetwerken door resonantie cognitieve processen creëert.

De hersenen verwerken informatie door verschillende netwerken aan te spreken via de gesynchroniseerde trilling van neurale activiteit.

Credits: Geleverd beeld;

Recent baanbrekend neuroimaging-onderzoek uit Japan heeft gebruik gemaakt van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) en een stabiele diffusietechniek om beelden van menselijke hersenactiviteit te reconstrueren. Deze methode vermindert de computerkosten met behoud van de beeldkwaliteit, waardoor de reconstructie van hogeresolutiebeelden met hoge getrouwheid wordt vereenvoudigd.


De hersenen ontsluiten

Dit onderzoek biedt een unieke manier om te begrijpen hoe de hersenen de wereld voorstellen en ondersteunt het scalaire model van het universum en de algemene resonantietheorie. Naarmate we de mysteries van de hersenen verder ontsluiten en meer geavanceerde technologieën ontwikkelen, kunnen we de aard van de resonantie binnen en tussen verschillende organisatieniveaus wellicht beter begrijpen, van de microkosmos van onze hersenen tot de macrokosmos van het universum.

Door te erkennen dat we deel uitmaken van een groter geheel, zouden we kunnen samenwerken om de kosmos beter te begrijpen in plaats van elkaar alleen maar te bestrijden.

Dit perspectief kan nieuw licht werpen op ons onderzoek naar UFO's en andere onverklaarbare verschijnselen. Een artikel getiteld "Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and the Cosmic Web" toont een overtuigende overeenkomst tussen de organisatie van neuronale netwerken en kosmische structuren. Deze gelijkenis suggereert dat soortgelijke principes van netwerkdynamica de zelforganisatie van beide complexe systemen vormgeven, ondanks de radicaal verschillende schalen en processen in het spel.

We horen graag uw gedachten over het scalaire model van het universum en de implicaties ervan. Bedankt dat u ons vandaag vergezelt op deze reis.

Als je dit artikel leuk vond en meer inhoud wilt over UFO's, mysterieuze fenomenen en hersenkrakende theorieën, volg dan The Portugal News!


Kijk op LehtoFiles YouTube voor de volledige video.


Author

Chris Lehto, ex-F-16 pilot, and YouTuber, combines aviation expertise and passion for the unexplained to investigate UAPs. He founded the UAP Society, funding decentralised research into alien existence using NFTs.

Chris Lehto