In 1794 trouwde Elizabeth met William Seton, en zij werden gezegend met vijf kinderen. Tijdens hun reis naar Livorno, Italië, in 1803, stierf William. Katholieke vrienden waren zo vriendelijk tegen haar dat ze geïnteresseerd raakte in hun geloof. In 1805 werd ze, ondanks sterke tegenstand van haar episcopale vrienden, katholiek. Drie jaar later opende ze een school in Baltimore.

Credits: PA; Auteur: PA;

Het jaar daarop stichtte ze in Emmitsburg, Maryland, het eerste huis van wat later uitgroeide tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Sint-Jozef. Zij werd de eerste overste van de orde en vervulde dat ambt tot haar dood in 1821. De Zusters van Liefde, wier regel was gemodelleerd naar die van de Dochter van Liefde van St. Vincent de Paul, legden de basis voor het parochiale schoolsysteem in Amerika.