De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is de belangrijkste intergouvernementele organisatie op het gebied van migratie en zet zich in voor het beginsel dat humane en ordelijke migratie ten goede komt aan migranten en de samenleving. De IOM maakt als verwante organisatie deel uit van het systeem van de Verenigde Naties.

De gekozen directeur-generaal Pope, die in september 2021 begon als adjunct-directeur-generaal voor beheer en hervorming van de IOM, is voorgedragen door de Verenigde Staten van Amerika. De zittende directeur-generaal, de heer António Vitorino, was ook kandidaat bij de verkiezing.

Mevrouw Pope, de eerste vrouw aan het hoofd van de IOM, zal de functie van directeur-generaal op zich nemen voor een termijn van vijf jaar die ingaat op 1 oktober 2023.

Tijdens haar ambtstermijn als adjunct-directeur-generaal heeft mevrouw Pope een reeks budgettaire, bestuurlijke en administratieve hervormingen doorgevoerd om de prestaties van de IOM op het terrein en het risicobeheer te optimaliseren, de interne rechtsresultaten en de operationele resultaten te verbeteren en de coördinatie met het systeem van de Verenigde Naties te versterken.


Achtergrond

Voordat ze bij de IOM kwam, was mevrouw Pope in 2021 senior adviseur inzake migratie voor president Biden, adjunct-assistent van de president en adjunct-adviseur voor binnenlandse veiligheid van 2015-2017 en speciaal assistent van de president en senior directeur grensoverschrijdende veiligheid van 2013-2015.

In het Witte Huis ontwikkelde en implementeerde ze uitgebreide strategieën om migratiegolven te beheersen, mensenhandel aan te pakken, te reageren op de uitbraken van Zika en Ebola en gemeenschappen voor te bereiden op klimaatcrises. Sindsdien is zij de dialoog over wereldwijde migratieproblemen blijven bevorderen door haar academisch werk en haar werk bij Chatham House. Ze heeft ook functies bekleed bij het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Senaat en was partner bij het Londense advocatenkantoor Schillings.Mevrouw Pope heeft overheidsinstanties en organisaties in de particuliere sector begeleid bij organisatorische veranderingen en met hen gewerkt aan betere strategieën, innovatie en risicobeheersing. Ze heeft een sterke reputatie in het ontwikkelen van personeel en het bouwen van krachtige en diverse teams om veranderingen te realiseren. Daarnaast heeft zij uitzonderlijke ervaring met het opbouwen van partnerschappen en het bevorderen van samenwerking, door samen te werken met multilaterale organisaties, regeringen en belanghebbenden uit de gemeenschap om beleid te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van migratie, hervestiging van vluchtelingen en het tegengaan van gewelddadig extremisme.

Mevrouw Pope studeerde met magna cum laude af aan de Duke University School of Law met een Juris Doctor en heeft een BA in Political Science (cum laude) van het Haverford College in Pennsylvania.