In maart steeg het aantal gasten met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar en de overnachtingen stegen met bijna 27%, waardoor "voor het eerst, 5 miljoen" werd overschreden, terwijl de inkomsten van toeristische logiesverstrekkende bedrijven met 45,1% stegen, tot 338 miljoen euro, volgens gegevens vrijgegeven door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

In de derde maand van dit jaar waren er 2,1 miljoen gasten en 5,1 miljoen overnachtingen in het land, wat overeenkomt met een stijging van respectievelijk 30,8% en 26,7% ten opzichte van maart 2022. "Net als in de eerste twee maanden van het jaar werden ook in maart de maximale waarden van de overnachtingen bereikt, aangezien er een record is, omdat in deze maand voor het eerst de grens van 5 miljoen is overschreden", benadrukt het bureau voor de statistiek.

Deze gegevens vertaalden zich in een stijging van ongeveer 45% van de totale inkomsten uit toerisme, die 338 miljoen euro bereikten, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met september 2019 stegen de totale inkomsten met 36,2%.

Meer dan een derde van de inkomsten was geconcentreerd in het grootstedelijk gebied van Lissabon (38,3% van de totale inkomsten en 40,5% van de inkomsten uit accommodatie in januari), gevolgd door de Algarve (17,9% en 16,5%, in dezelfde volgorde), het noorden (respectievelijk 16,1% en 16,4%) en de autonome regio Madeira (14% en 13,5%).