De bank zegt dat de winststijging is bereikt "ondanks de negatieve effecten in verband met Bank Millennium", de bank die BCP in Polen heeft en waar het verliezen heeft geleden in verband met leningen die in Zwitserse frank zijn verstrekt.

Tussen januari en maart had BCP lasten van 205,7 miljoen euro in verband met de portefeuille van hypothecaire leningen in Zwitserse frank voor de operatie in Polen. In positieve zin was er, eveneens in Polen, een winst van 127 miljoen euro door de verkoop van de deelneming in Millennium Financial Services.

Geconsolideerd steeg de financiële marge (het verschil tussen wat de bank aanrekent op leningen en betaalt op deposito's) met 42,9% tot 664,6 miljoen euro.