"Op campers wordt bij wijze van overgangsregeling een verlaagd tarief toegepast dat overeenkomt met 40% van het tarief vanaf 1 januari 2024, 60% van het tarief vanaf 1 januari 2025 en 80% van het tarief vanaf 1 januari 2026. Vanaf 2027 moet voor campers 100% van het toepasselijke ISV worden betaald.

De secretaris-generaal van de Automobile Association of Portugal (ACAP), benaderd door Lusa, was van mening dat "het gezond verstand heeft gezegevierd" bij de keuze voor een overgangsperiode en een geleidelijke actualisering van de ISV die zich richt op campers.

"ACAP heeft, toen zij kennis nam van het oorspronkelijke voorstel (van de regering, om het verlaagde tarief van ISV voor campers af te schaffen), onmiddellijk gevraagd om bijeenkomsten met de parlementaire fracties en we hebben een hoorzitting gehad in de Commissie Begroting en Financiën, waar we de aandacht van de afgevaardigden hebben gevraagd voor de onmogelijkheid om dit jaar de verhoging van 30% naar 100% van de belasting in werking te laten treden", aldus Helder Barata Pedro.

Zoals hij uitlegde, worden bestellingen voor dit type voertuig "elke zes maanden geplaatst", dus "toen bekend was, begin oktober [2022], dat er in januari een verandering zou komen, waren er al bestellingen geplaatst voor levering, waarbij de prijs van de camper werd berekend met de geldende ISV".