Met het oog op een betere luchtkwaliteit wil het stadsbestuur van Lissabon het verbod op het verkeer van voertuigen van vóór 1996 uitbreiden tot het hele grondgebied van de stad, volgens een bericht van Expresso waarin de vice-voorzitter, Filipe Anacoreta Correia, werd geïnterviewd. De gemeente wil zo voorkomen dat meer vervuilende auto's van niet-ingezetenen binnenkomen.

Het idee is om de toegang van vervuilende auto's in de hele stad te verbieden, met een voorkeur voor elektrische auto's in het centrum. De gemeente onder leiding van Carlos Moedas wil het autoverkeer in de stad volgens bepaalde criteria terugdringen. Voorlopig gaat de gemeente na of het nodig is nieuwe maatregelen te nemen en onderzoekt zij andere mogelijkheden.

Sinds eind april heeft de gemeente veranderingen in het verkeer ingevoerd, waarbij automobilisten wordt gevraagd niet over de rivier en de Baixa te rijden. Deze maatregel wordt momenteel geëvalueerd en kan worden opgenomen in een toekomstig plan voor de zone met verminderde uitstoot (ZER), dat tussen eind dit jaar en begin volgend jaar zal worden gepresenteerd. Expresso meldt ook dat de Kamer nog steeds de snelheidslimieten in sommige gebieden wil verlagen en in andere wil verhogen.