"Het is noodzakelijk om meer stappen te zetten en de antwoorden te versterken, nieuwe partnerschappen op te richten om huisvesting voor iedereen te krijgen" en "het is van fundamenteel belang dat het debat evolueert" en een "zo groot mogelijke consensus" bereikt. Alleen zo zal het mogelijk zijn "meer waardige huisvesting te creëren die verenigbaar is met het gezinsinkomen", aldus de minister in een verslag van ECO.

De verklaringen van de minister voor huisvesting werden afgelegd in het parlement aan het begin van het debat waar de maatregelen van de regering, die deel uitmaken van het wetgevingspakket "Meer huisvesting", zullen worden besproken en in stemming gebracht.

Naast de maatregelen van de regering zal ook worden gestemd over 13 wetsvoorstellen die door bijna alle oppositiepartijen, met uitzondering van het Liberaal Initiatief en de PAN, zijn ingediend.