Het aantal bij de Orde van Advocaten (OA) ingeschreven advocaten is nog nooit zo hoog geweest als in 2021, terwijl er nog nooit zoveel vrouwen dit beroep hebben uitgeoefend.

Volgens gegevens van het directoraat-generaal Justitiebeleid(DGPJ) van het ministerie van Justitie stonden in 2021 33.937 advocaten ingeschreven bij de Orde, een recordaantal. De afgelopen jaren is dit aantal toegenomen, met slechts zeven dalingen van het aantal ingeschreven advocaten in de jaren 1988, 1991, 1996, 2002, 2007, 2009 en 2019. De Orde actualiseerde deze gegevens en telde iets meer dan 35 duizend, in totaal, met stagiaires.

De grootste daling vond plaats in 2007 toen 22.345 advocaten werden ingeschreven tegen 25.716 in 2006, dus een daling van 3.371. Maar er was een reden voor deze daling: Marinho en Pinto hadden de leiding en gedurende enkele maanden van dat jaar was er een opschorting van de registratie van advocaat-stagiairs.