Het regionale secretariaat voor sociale integratie en burgerschap van Madeira onthulde in een nota dat Madeira in april 4.055 minder werklozen telde dan in dezelfde maand van 2022.

Volgens de regionale regering stonden er eind april 2023 9.025 werklozen ingeschreven bij het Instituut voor de werkgelegenheid op Madeira (IEM), wat overeenkomt met een daling van 4,5% van het aantal inschrijvingen ten opzichte van maart vorig jaar (-426 inschrijvingen).

Onder verwijzing naar de door het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) bekendgemaakte cijfers voor de maand april verklaarde het regionale secretariaat voor sociale integratie en burgerschap dat "Madeira zich duidelijk onderscheidt van de andere regio's, met de grootste daling (-31,0%) op jaarbasis, boven de Algarve (-16,6%) en de Azoren (-14,3%)".

In hetzelfde document valt te lezen dat "volgens de laatste indicator van het IEFP de regio [Madeira] in april de op twee na grootste daling van het land liet optekenen en boven het nationale gemiddelde uitkwam (-3,5%)".

"Dit is de laagste waarde sinds 2009 en markeert een geconsolideerd traject in de indicatoren die betrekking hebben op Madeira", concludeerde het regionale secretariaat voor sociale integratie en burgerschap.