"Aan de verplichtingen om de periodieke aangifte inkomstenbelasting (model 22-aangifte) voor het belastingtijdvak 2022 in te dienen en de respectieve betalingsverplichtingen om de periodieke aangifte in te dienen, waarin [...] in de IRC-code is voorzien, kan worden voldaan vóór 6 juni, zonder toevoegingen of sancties", bepaalt het door Nuno Santos Felix ondertekende besluit.

Naast de verlenging van de termijn (die volgens de wet eindigt op 31 mei), bepaalt het besluit ook dat vennootschappen die gebruik kunnen maken van het belastingvoordeel dat het mogelijk maakt een deel van de kapitaalverhogingen van de vennoten van vennootschappen met gebruikmaking van de in 2022 gegenereerde winst af te trekken van het belastbaar inkomen, in deze IRC-aangifte reeds het bedrag mogen opnemen dat overeenkomt met de conventionele vergoeding, op voorwaarde dat de registratie plaatsvindt vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van de model 22.