Een van de plannen van de regering met de nieuwe tabakswet is om het aantal plaatsen waar tabak kan worden gekocht, namelijk bij benzinestations, te beperken. Dit was een van de meest omstreden punten van het decreet dat tot controverse heeft geleid. Beperkingen op het roken van tabak bij de ingang van restaurants en cafés en op overdekte terrassen zijn een ander twistpunt - deze blijven in het wetsvoorstel staan.