Hoe vinden we een evenwicht tussen energiezekerheid en netto-nuldoelstellingen? Wat is de rol van vloeibaar aardgas (LNG) en gas in de mondiale energiemix? Welke extra inspanningen zijn nodig om de decarbonisatie van moeilijk objectiveerbare sectoren te versnellen? Hoe kunnen we investeringen in strategische energieprojecten stimuleren?

Dit zijn vier van de gespreksonderwerpen die van cruciaal belang zijn voor de energietoekomst van de wereld en die aan bod zullen komen tijdens de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van de energiesector in Europa, waar zal worden gezocht naar consensuele trajecten om energiezekerheid en -duurzaamheid te bereiken. Kom meer te weten over deze vier uitdagingen en ontdek welke wegen tijdens de drie dagen van het evenement in kaart zullen worden gebracht.


Een evenwicht vinden tussen energiezekerheid en netto-nuldoelstellingen

Klimaatdoelstellingen vragen om groen, maar uit de gegevens over het energieverbruik in de wereld blijkt hoe belangrijk fossiele energiebronnen blijven. Hoe kunnen we deze overgang versnellen en de nagestreefde koolstofneutraliteit bereiken? Tijdens de Lisbon Energy Summit & Exhibition maken de deelnemers kennis met enkele van de meest innovatieve koolstofarme technologieën die wereldwijd worden ontwikkeld, en met de meest actuele oplossingen op het gebied van zonne-energie, windenergie, biobrandstoffen en waterstof.

De rol van waterstof wordt besproken in een conferentieprogramma waarin het belang van waterstof voor het bereiken van de mondiale klimaatdoelstellingen centraal staat - schattingen geven aan dat de wereldmarkt voor waterstof tegen 2030 230 miljard dollar zal bereiken.

Het volstaat echter niet om alleen energetische duurzame oplossingen te vinden die innovatief, efficiënt en toegankelijk zijn. De huidige geopolitieke context bracht het thema energiezekerheid naar voren. Tijdens de drie dagen van het evenement zullen bestuurders, regelgevers, politici en leiders van vele kwadranten over deze kritieke kwestie debatteren, evenals over andere relevante internationale onderwerpen, zoals de toekomstige risico's van de onderbreking van de olietoevoer.


Brandstof voor de energietransitie en de rol van LNG & gas

Aardgas vertegenwoordigt ongeveer een kwart van het totale energieverbruik van de EU en volgens de Europese Commissie heeft de invoer van vloeibaar aardgas (LNG) tussen juli en september 2022 het all-time jaarrecord, dat in 2019 werd geregistreerd, overtroffen.

LNG en gas spelen een cruciale rol in de Europese en wereldwijde behoefte aan betrouwbare energie en worden beschouwd als een cruciale vector van energiezekerheid tijdens de overgang naar een koolstofarme economie. Bovendien wordt koolstofneutraal LNG steeds meer een markt- en regelgevingsvereiste, met een toenemende druk om de uitstoot, met name van methaan (het belangrijkste bestanddeel van aardgas), in de hele LNG-leveringsketen te verminderen.

De kansen en uitdagingen die aan de horizon van de gas- en LNG-spelers verschijnen, zullen worden besproken op de Lisbon Energy Summit & Exhibition. In verschillende gesprekken en panels zullen specialisten bespreken hoe aardgas en LNG een relevante rol zullen blijven spelen in de energiemix van de toekomst.


Koolstofvrij maken van moeilijk te reduceren sectoren

Het koolstofvrij maken van de economie is een van de grootste uitdagingen van vandaag, vooral voor bedrijven die actief zijn in de transport-, mobiliteits- en bouwsector. Hoe de bedrijven van de zware industrieën kunnen worden geholpen om hun activiteiten sneller koolstofvrij te maken en hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, wordt besproken op de Lisbon Energy Summit & Exhibition.

Ondanks de groeiende dynamiek achter oplossingen voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS), schieten de cijfers tekort om de emissiereductie op een zinvol niveau te brengen.

Alleen al in de Europese Unie moet volgens de Europese Commissie jaarlijks tussen 300 en 640 megaton CO2 worden afgevangen en benut of opgeslagen om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Zelfs als deze schatting werkelijkheid wordt, moet er nog veel meer worden gedaan om de resterende kooldioxide-uitstoot aan te pakken en sectoren en bedrijfsmodellen koolstofvrij te maken. Alternatieve oplossingen, zoals groene waterstof, zijn dringend nodig en moeten hun intrede doen in bedrijven en sectoren waar decarbonisatie een probleem blijft.

Tijdens Lisbon Energy Summit & Exhibition zullen bedrijven de technologische partners kunnen identificeren die hen helpen om sneller tot nieuwe strategieën te komen en hun veerkracht bij deze overgang naar een koolstofarme economie te verbeteren. Het zal mogelijk zijn om de strategieën van sommige multinationals te volgen tijdens de vele conferentiepanels, zoals easyJet of Toyota, die strategieën voor het koolstofvrij maken van hun activiteiten in hun bedrijfsmodellen implementeren.


Investeringen mobiliseren voor een koolstofarme economie

In 2021 werd op de wereldwijde financiële markten voor 5,2 biljoen dollar geïnvesteerd in duurzame beleggingsproducten (duurzame fondsen en obligaties), een stijging van 63% ten opzichte van 2020. Deze raming is afkomstig van UNCTAD - de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling.

Samen met financiering en fiscale overheidssteun heeft de opkomst van duurzame financiering investeringen in hernieuwbare energiebronnen, netwerken en opslagprojecten gestimuleerd.

Toch is er op dit gebied nog een lange weg te gaan, aangezien de versnelling van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de vastgestelde klimaatdoelstellingen te verwezenlijken een grote hoeveelheid investeringen vereist. Daarom moeten er nieuwe instrumenten en een aantrekkelijker fiscaal beleid komen om meer kapitaal voor deze cruciale sector te verkrijgen.

De Lisbon Energy Summit & Exhibition zal een katalyserend centrum zijn waar energiebedrijven, investeringsbanken (zoals BlackRock) en investeerders samenkomen om te bespreken welke maatregelen kunnen worden genomen om de toegang van hernieuwbare energieprojecten tot kapitaalinstrumenten te vereenvoudigen en te versnellen, maar ook om de belangrijkste bestaande investeringsbelemmeringen te identificeren.Maak deel uit van het debat op hoog niveau over de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd en draag bij tot de herdefiniëring van de energietransitie.

REGISTREER U OM DEEL TE NEMEN:

Verzeker u van uw gratis bezoekerspas hier.

Verzeker u van uw deelnemerspas hier.

Lissabon Energy Summit wacht op u.