"De investeringen van in Europese landen wonende investeerders vielen op". Van de 630 miljoen euro aan directe buitenlandse investeringen op het nationale grondgebied heeft meer dan 350 miljoen betrekking op Europese investeerders, dat wil zeggen meer dan de helft van het totaal, volgens gegevens van het BdP en gemeld door ECO.

Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de buitenlandse directe investeringen in Portugal (BDI) in totaal 172 miljard euro, dat wil zeggen meer dan het dubbele van de directe investeringen in Portugal in het buitenland (BDI), die in totaal 63 miljard euro bedroegen, aldus de door Mário Centeno geleide entiteit.

Volgens het BdP zijn "de voorraden sinds 2008 toegenomen", zij het in verschillend tempo: de directe buitenlandse investeringen in Portugal "zijn tussen 2008 en het eerste kwartaal van 2023 meer dan verdubbeld", terwijl de directe investeringen van Portugal in het buitenland "met 18% zijn toegenomen".