"We gaan voor het eerst voor Lissabon, Porto en de stranden met de grootste toestroom speciale veiligheids- en nabijheidspolitieprogramma's lanceren, die al deel uitmaken van onze geïntegreerde strategie voor stedelijke veiligheid, en deze plannen zullen op soortgelijke wijze worden ontwikkeld als het programma Algarve Seguro", zei José Luís Carneiro in Vila Nova de Gaia, in het district Porto.

De minister sprak in de parochieraad van Avintes, in de marge van de ondertekening van een interbestuurlijk contract voor de herkwalificatie van de lokale territoriale post van het GNR , en karakteriseerde het veiligheidsprogramma voor de Algarve als "een goede ervaring met samenwerking tussen alle veiligheidsdiensten en -diensten".

"Daarom gaan we deze ervaring uitbreiden naar andere regio's van het land: naar Groot-Porto, Groot-Lissabon en ook naar de stranden die onder grotere druk staan, namelijk met het houden van einde-dag-feesten, in de late namiddag, die de toestroom van veel bezoekers veroorzaken", rechtvaardigde hij, overwegende dat er soms "gedragingen en houdingen zijn die enige speciale aandacht van de veiligheidsdiensten vereisen".

Gevraagd naar de datum waarop het programma in de nieuwe regio's van start moet gaan, verklaarde José Luís Carneiro dat hij het programma medio juni wil presenteren.