Dit proces begon met enige vertraging, maar het tijdschema voor het voldoen aan deze belastingverplichting blijft hetzelfde.

Veel belastingplichtigen hebben het factureringsbericht niet ontvangen in de e-mail om verder te gaan met de betaling van de belasting in de normale kalender, vanaf de tweede helft van april, als gevolg van "technische problemen", zoals gerechtvaardigd door de Belastingdienst(AT).

De eenmalige betaling is alleen verplicht voor belastingbedragen van minder dan 100 euro. Zodra dit bedrag is overschreden, wordt de belasting verdeeld in twee of drie fasen (als het minder of meer dan 500 euro bedraagt) die respectievelijk in mei en november of in mei, augustus en november moeten worden betaald. Maar wie wil, kan er altijd voor kiezen de belasting in zijn geheel in mei te betalen.

De belasting wordt berekend en geheven door de belastingdienst, maar het zijn de gemeenten die elk jaar beslissen welk tarief zij in hun gemeente willen toepassen, binnen de bovengenoemde intervallen.