In de periode 2020-2022 werd de levensverwachting bij geboorte geraamd op 80,96 jaar, 78,05 jaar voor mannen en 83,52 jaar voor vrouwen.

Dit is, "ten opzichte van de drie voorgaande jaren, een stijging met 0,01 jaar voor mannen en een daling met 0,01 jaar voor vrouwen.

De levensverwachting op 65-jarige leeftijd, in de periode 2020-2022, werd geraamd op 19,61 jaar voor de totale bevolking.

"Op 65-jarige leeftijd konden mannen 17,76 jaar en vrouwen 20,98 jaar verwachten, wat overeenkomt met een lichte daling (-0,01 jaar) voor mannen en geen verandering in de levensverwachting op 65-jarige leeftijd van vrouwen, in vergelijking met 2019-2021. In de afgelopen tien jaar steeg de levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 9,7 maanden voor mannen en 8,5 maanden voor vrouwen".