Volgens een rapport van ECO heeft de regering de invoering van een buitengewone regeling voor de verlenging van rijbewijzen goedgekeurd, waarbij mensen met een rijbewijs van vóór 2008 hun rijbewijs kunnen verlengen zonder een examen af te leggen.

"Het wetsbesluit dat een buitengewone regeling voor de verlenging van rijbewijzen creëert, is goedgekeurd. Op deze manier wordt het voor houders van wettelijk verlopen rijbewijzen mogelijk om deze te vernieuwen zonder een speciaal examen af te leggen", luidt de verklaring van de ministerraad.

De beoogde regeling geldt voor rijbewijzen die vóór 1 januari 2008 zijn afgegeven en waarvan de geldigheidsduur die in de respectieve materiële documenten is vermeld, niet overeenstemt met de wettelijk voorziene geldigheidsduur, en waarmee voertuigen van de categorieën AM, A1, A2, A, B1, B, BE en landbouwvoertuigen kunnen worden bestuurd.