Deze nieuwe regels zullen een omwenteling teweegbrengen in het beleggingstraject van de Portugese burgers, door hun meer zinvolle informatie, een duidelijker inzicht in de kosten en een betere bescherming van de belegger te bieden. Laten we de belangrijkste punten van deze transformerende regels bekijken.


Betekenisvolle informatie voor gewone beleggers

De bijgewerkte openbaarmakingsregels zijn aangepast aan het digitale tijdperk en geven voorrang aan de verstrekking van gestandaardiseerde en relevante informatie die aansluit bij de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers. Dit betekent dat kleine beleggers in Portugal en in de hele EU nu toegang hebben tot betere informatie over beleggingsproducten en -diensten. Daardoor zullen zij met meer kennis van zaken beslissingen kunnen nemen die in overeenstemming zijn met hun waarden en doelstellingen.


Transparantie en vergelijkbaarheid van de kosten

De nieuwe regels erkennen het belang van kostentransparantie en schrijven het gebruik van een standaardpresentatie en -terminologie voor. Dit zorgt ervoor dat kleine beleggers in Portugal en in de hele EU de kosten van verschillende beleggingsproducten gemakkelijk kunnen vergelijken, zodat zij opties kunnen kiezen die hun zuurverdiende geld waard zijn.


Duidelijke evaluatie van beleggingsprestaties

Ter bevordering van de transparantie en de verantwoordingsplicht zullen alle kleine beleggers in Portugal een jaarverslag ontvangen met een duidelijk overzicht van hun beleggingsprestaties. Zo krijgen beleggers een volledig inzicht in de prestaties van hun portefeuille. Hierdoor kunnen zij met kennis van zaken beslissingen nemen over hun beleggingen en financiële doelstellingen.


Belangenconflicten aanpakken

De nieuwe regels zijn bedoeld om de belangen van kleine beleggers zo goed mogelijk te beschermen door een verbod op het geven van prikkels voor "execution only"-verkopen en door prioriteit te geven aan financieel advies dat aansluit bij de belangen van beleggers. Er worden strengere waarborgen en transparantiemaatregelen ingevoerd om kleine beleggers tegen potentiële belangenconflicten te beschermen en de algemene integriteit van de distributie van beleggingsproducten te verbeteren.


Bescherming tegen misleidende marketing

Misleidende marketingpraktijken kunnen aanzienlijke risico's inhouden voor kleine beleggers. In Portugal en in de hele EU zijn financiële tussenpersonen, waaronder adviseurs, voortaan volledig verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik) van hun marketingcommunicatie. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot sociale mediaplatforms, alsook tot afspraken met beroemdheden of derden die zij vergoeden of stimuleren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat kleine beleggers in Portugal worden beschermd tegen misleidende marketingtactieken.


Behoud van beroepskwalificaties

De handhaving van hoge normen voor de beroepskwalificaties van financiële adviseurs is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het beleggingslandschap. Portugal heeft zich ertoe verbonden deze normen te handhaven en ervoor te zorgen dat kleine beleggers kunnen vertrouwen op bekwame en gekwalificeerde beroepsbeoefenaren om hen van betrouwbaar advies en begeleiding te voorzien. Dit draagt bij tot een veiliger beleggingsklimaat.


Verbetering van de financiële kennis

Portugal erkent het belang van financiële kennis voor het nemen van weloverwogen financiële beslissingen en stimuleert de uitvoering van nationale maatregelen ter ondersteuning van de financiële educatie van burgers. Deze maatregelen moeten mensen, ongeacht hun leeftijd, sociale achtergrond of opleidingsniveau, in staat stellen betere financiële keuzes te maken en hun financiële welzijn veilig te stellen.


Gestroomlijnde toegankelijkheid voor slimme beleggers

Om de processen te vereenvoudigen en de toegang tot beleggingsproducten en -diensten voor gevorderde kleine beleggers te verruimen, zullen Portugal en de rest van Europa evenredigere toelatingscriteria vaststellen om een professionele belegger te worden. Deze maatregelen moeten de administratieve lasten verlichten en een inclusievere beleggingsomgeving bevorderen.


Nauwere samenwerking tussen toezichthouders

Om de effectieve toepassing van de regels te garanderen, zal in Portugal een nauwere samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten en de Europese toezichthoudende autoriteiten tot stand worden gebracht. Deze samenwerking moet leiden tot een samenhangend en fraudevrij beleggingslandschap, waardoor particuliere beleggers in Portugal meer zekerheid en gemoedsrust krijgen.


Vooruitblik

De invoering door Portugal van deze nieuwe regels betekent een belangrijke mijlpaal in het mondiger maken van kleine beleggers en het transformeren van het beleggingslandschap. Door prioriteit te geven aan zinvolle informatie, transparantie, beleggersbescherming en financiële kennis neemt Portugal proactieve stappen om ervoor te zorgen dat zijn burgers weloverwogen en vol vertrouwen beleggingsbeslissingen kunnen nemen.

Deze uitgebreide maatregelen vormen een benchmark voor andere landen, bevorderen een cultuur van financiële mondigheid en creëren een eerlijk en inclusief beleggingsklimaat. Naarmate deze regels van kracht worden, kunnen Portugese kleine beleggers een grotere transparantie, een betere toegang tot informatie en een betere bescherming van de belegger verwachten, zodat zij met vertrouwen door het beleggingslandschap kunnen navigeren en aan hun financiële doelen kunnen werken.


Voor hulp en advies over particuliere beleggingen kunt u contact opnemen met ons Blacktower Algarve kantoor op +351 289 355 685.

Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u aan een financiële planning begint. Hoewel al het mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze mededeling correct is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies.