Het evenement omvat geweldige prijzen geschonken door lokale bedrijven en er is fantastisch entertainment van The Three Buskerteers, bestaande uit Julia Hammond, Roger Guppy en Barbara Leitch. Iedereen verwacht een fantastische avond voor twee zeer waardevolle doelen.

"Het Leger des Heils wordt gekarakteriseerd als een zeer uitgebreide bediening, met een spirituele component, als een kerk, en ook een sterke sociale component, waardoor het een van de meest erkende instellingen ter wereld is, die opereert als een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie)."

Het AHDPA centrum "biedt dagopvang en begeleiding aan patiënten die aan deze twee ziekten lijden, samen met psychosociale ondersteuningsprogramma's en fysiotherapeutische hulp aan families van patiënten. Het personeel bestaat uit twee psychologen maar vertrouwt ook op vrijwilligers die onschatbare extra steun bieden."

Ga voor meer informatie over AHDPA en alle activiteiten in het dagcentrum naar www.ahdpa.pt. Ga voor meer informatie over het Leger des Heils naar https://www.salvationarmy.org/ihq/spain-and-portugal.