Het document dat tijdens de bijeenkomst met de sociale partners werd gepresenteerd, vermeldt echter niet het totale aantal werknemers dat momenteel het nationale minimumloon ontvangt.

De daling van het percentage werknemers dat het minimumloon verdient "was transversaal voor beide geslachten en jongeren: (-3,0 procentpunten (p.p.) voor vrouwen, -1,5 p.p. voor mannen en -2,6 p.p. voor werknemers jonger dan 25 jaar)", geeft het ministerie aan.

"In maart 2023 waren er 80 duizend werknemers minder" met het nationale minimumloon in vergelijking met maart 2022, "ondanks dat het volume van de werkgelegenheid is gegroeid".

Het document geeft ook aan dat ongeveer 107.000 werknemers van baan zijn veranderd tussen oktober 2022 en maart 2023, waarbij ze een gemiddelde salarisverhoging van 13% hebben gekregen, dat wil zeggen ongeveer 150 euro.

Van het totale aantal werknemers die van baan zijn veranderd, zijn er 52.000 jongeren die in dezelfde periode van zes maanden een loonsverhoging van gemiddeld 16% (ongeveer 160 euro) hebben gekregen.

De regering wijst er ook nogmaals op dat, in het algemeen, de lonen tot april gemiddeld met ongeveer 8% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, tot 1.328 euro, op hetzelfde moment dat er een toename was van de opgegeven werkgelegenheid (180 duizend werknemers meer ten opzichte van 2022).