Dit is de conclusie van het meest recente jaarverslag over zwemwater, opgesteld door het Europees Milieuagentschap in samenwerking met de Europese Commissie, waaruit blijkt dat in Portugal 565 zwemwateren (wat overeenkomt met 84,8%) van de in totaal 666 geanalyseerde wateren een uitstekende beoordeling hadden, rekening houdend met de prestaties in 2022.

Portugal had in 2021 een aandeel van 88,5% zwemwater met een uitstekende kwaliteit (op een totaal van 652) en in 2020 was dit percentage 89,2% (op 630) en in 2019 was het 91,5% (op 614).

In 2022 was het Europese gemiddelde onder Europese landen 85,7%.

In het persbericht benadrukt de Europese Commissie dat "de meeste badzones in Europa in 2022 voldeden aan de strengste normen voor uitstekende waterkwaliteit in de Europese Unie".

Zwemwater wordt ingedeeld naar kwaliteit volgens de microbiologische parameters die zijn gedefinieerd in de Europese richtlijn.

Bovendien is de zwemwaterkwaliteit in kustwateren over het algemeen beter dan in binnenwateren, vanwege de frequentere verversing en het grotere zelfreinigende vermogen, terwijl binnenwateren gevoeliger zijn voor kortstondige verontreiniging door hevige zomerregens.

Voor dit verslag zijn 21.973 badzones in het seizoen 2022 in heel Europa gecontroleerd, waaronder de 27 EU-lidstaten, maar ook Albanië en Zwitserland.