Het bleek echter dat ze onbewust betrokken raakte bij een sociaal experiment, een experiment dat tot doel had om te testen of mensen discriminerend gedrag, opgenomen via geheime camera's, zouden afkeuren.