Medische onderzoekers ontdekten dat zijn telomeren, die gewoonlijk korter worden naarmate we ouder worden, in feite 20% langer waren geworden dan toen hij in maart onder water dook, wat volgens de wetenschappers neerkomt op 10 jaar levenswinst.