Deze wet dwingt makers om sponsoring transparant te maken, verbiedt reclame voor producten zoals tabak en dwingt makers om formele contracten te tekenen met sponsors.