In een verklaring stelt de Nationale Republikeinse Garde dat de operatie, die loopt tot 19 juni, wordt uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse planning van het Europese Verkeerspolitienetwerk (RoadPol), een organisatie die is opgericht om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De GNR benadrukt dat deze Europabrede operaties als hoofddoel hebben om een veiligere wegomgeving te creëren.

De GNR benadrukt tevens dat rijden onder invloed van alcohol of psychotrope stoffen "een risicofactor is die steeds meer aandacht krijgt in het verkeersveiligheidsbeleid op Europees niveau".

Vorig jaar registreerde de GNR bijna 29.500 bestuurders met een alcoholpromillage boven het wettelijk toegestane promillage en werden 13.184 bestuurders gearresteerd.