Wat gebeurt er als u al vermogenswinstbelasting hebt betaald?

Als particulieren te veel belasting hebben betaald, kunnen ze nu een claim indienen bij de Belastingdienst (AT) om het te veel betaalde geld terug te vorderen.

Onder de herziene regelgeving wordt nu slechts 50% van het totale bedrag belast, terwijl het resterende bedrag wordt opgeteld bij het totale inkomen en onderhevig is aan de algemene IRS belastingtarieven. Deze gestandaardiseerde regel is van toepassing op zowel ingezeten als niet-ingezeten burgers in Portugal en bevordert de eerlijkheid en consistentie over de hele linie.


Een eerlijker systeem creëren

Voorheen golden specifieke regels voor niet-ingezeten burgers: vermogenswinst uit onroerend goed werd volledig belast tegen een autonoom tarief van 28%. Deze discrepantie leidde tot verschillende juridische gevechten, waarbij de belastingdienst werd beschuldigd van discriminatie. Zelfs het Hooggerechtshof van de Europese Unie koos de kant van de betrokken partijen.

Er zal ook aandacht worden besteed aan het corrigeren van fouten uit het verleden en het aanpakken van de zorgen van niet-ingezeten burgers die te veel belasting hebben betaald. De Belastingdienst (AT) zal specifieke regels invoeren voor gevallen vóór 2023.

Deze regel zorgt ervoor dat vermogenswinsten uit onroerend goed die tot eind december 2022 zijn behaald door niet-ingezetenen en die onderworpen zijn of zullen worden aan belastingprocedures, zullen worden belast tegen slechts 50% van hun waarde. Deze winsten blijven onderworpen aan het speciale autonome belastingtarief van 28%, wat een billijke oplossing biedt.


Terugbetalingen zullen niet automatisch plaatsvinden: zorg ervoor dat je actie onderneemt

Het is belangrijk om te weten dat het aanpassingsproces niet automatisch zal plaatsvinden. Personen die hun belastingen al hebben betaald en denken dat ze te veel hebben betaald, moeten proactief actie ondernemen. Ze kunnen een klacht indienen bij de belastingdienst of de zaak zelfs voor de rechter aanvechten om hun geld terug te krijgen.

Deze positieve ontwikkeling in de IRS Code is een belangrijke stap in de richting van een meer geharmoniseerde aanpak van vermogenswinstbelasting, in lijn met de internationale normen.