St. Bede, de enige Engelse Doctor van de Kerk, werd geboren in Jarrow, Engeland, in 673. Hij stond bekend als de Eerwaarde vanwege zijn heiligheid. Op zevenjarige leeftijd trad hij in in het klooster van St. Peter en Paul in Wearmouth, onder de hoede van abt Benedictus, waar hij in 702 werd gewijd.

Op een paar bezoeken aan andere kloosters na, bracht hij zijn leven door in een ronde van gebed, het naleven van de monastieke discipline en het bestuderen van de Heilige Schrift. Hij werd beschouwd als de meest geleerde man van zijn tijd en schreef uitstekende bijbelse en historische boeken.

Credits: PA; Auteur: PA;

De laatste 40 dagen van zijn leven besteedde hij aan het vertalen van het Johannesevangelie in het Engels. Toen de laatste passage vertaald was zei hij: Alles is af.

Hij stierf in 735 op de vloer van zijn cel, terwijl hij zong Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.