Deze nieuwe wet verlaagt de boete voor het niet betalen van tol tot een minimumwaarde "die overeenkomt met vijf keer de waarde van de respectieve tolheffing, maar nooit minder dan 25 euro" en "een maximumwaarde die overeenkomt met tweemaal de minimumwaarde van de boete", d.w.z. 50 euro. De richtlijn wordt echter pas van kracht op 1 juli 2024.

Een andere wijziging is dat, als de overtredingen worden begaan door dezelfde persoon, in dezelfde maand, met hetzelfde voertuig en op dezelfde weginfrastructuur, de "maximumwaarde van de boete overeenkomt met die van een enkele administratieve overtreding", de minimumwaarde "overeenkomt met de opeenstapeling van tolheffingen, en dat kosten die hoger zijn dan die van een enkele administratieve overtreding niet in rekening kunnen worden gebracht".

In mei opende de Ombudsman 45 diepgaande onderzoeksprocedures naar aanleiding van klachten over de betaling van tolgelden die in 2022 waren ontvangen, waarbij vooral het onevenredig hoge bedrag dat moest worden betaald en het gebrek aan voorafgaand contact voor betaling werden aangevochten.