Er werd ook een verhoogde huidgeleiding geregistreerd wanneer deelnemers beelden van geweld te zien kregen, terwijl er geen reactie was op beelden van de natuur.