Deze munteenheid maakt deel uit van een pakket dat is aangekondigd door de uitvoerende macht van de Gemeenschap in Brussel, en dat nieuwe voorstellen bevat voor een wettelijk kader voor de digitale euro en om het gebruik van contant geld veilig te stellen. In de geest van dit pakket heeft de instelling voorgesteld om de digitale euro, net als contant geld, "beschikbaar te stellen in combinatie met bestaande nationale en internationale particuliere betaalmethoden".

"Het zou werken als een digitale portemonnee, mensen en bedrijven zouden altijd en overal binnen de eurozone met de digitale euro kunnen betalen. Betalingen zouden met name zowel online als offline beschikbaar zijn, of beter gezegd, betalingen zouden van apparaat tot apparaat kunnen worden verricht zonder internetverbinding, in een afgelegen gebied of een ondergrondse parkeergarage, terwijl online transacties hetzelfde niveau van privacy zullen bieden als bestaande digitale betaalmethoden," legde de Europese Commissie uit.

Het is de bedoeling dat "banken en andere betalingsdienstaanbieders in de hele EU" de "digitale euro onder burgers en bedrijven verspreiden", waarbij "de basisdiensten van de digitale euro gratis aan particulieren worden verstrekt".

"Om financiële inclusie te bevorderen, hoeven mensen geen bankrekening te hebben om een digitale eurorekening te kunnen openen en beheren in postkantoren of bij een andere overheidsinstantie, zoals een lokale overheid", benadrukte de Europese Commissie, die verzekerde dat "de rekening ook gemakkelijk te gebruiken zal zijn, ook voor mensen met een handicap."

Daarom zullen bedrijven in de hele eurozone verplicht worden om de digitale euro te accepteren, met uitzondering van zeer kleine bedrijven die kunnen kiezen voor opt-out, gezien de kosten van het creëren van nieuwe infrastructuur.

Net als contant geld valt de digitale euro onder de verantwoordelijkheid van de ECB, aangezien het woensdag aangekondigde voorstel alleen het juridische kader en de essentiële elementen van de digitale euro vastlegt en door het Europees Parlement en de Raad moet. Het zal aan de ECB zijn om te beslissen of en wanneer de munt wordt geslagen, in een project dat extra technisch werk van de centrale bank zal vragen.

Er werd ook een wettelijke koers voorgesteld voor euromunten en -biljetten om "de voortdurende algemene acceptatie van contant geld in de eurozone te waarborgen en er ook voor te zorgen dat mensen voldoende toegang hebben tot contant geld", zodat elke burger "vrij zijn betaalmethode kan kiezen".

Daarom heeft Brussel de lidstaten gevraagd om de acceptatie van munten en biljetten te garanderen en om rapporten over de situatie en maatregelen om de geconstateerde problemen op te lossen. "Indien nodig kan de Commissie tussenbeide komen om maatregelen te specificeren", voegde de instelling eraan toe.

De euro, die is aangenomen door 20 lidstaten van de EU, is al 21 jaar in omloop en is wereldwijd de op één na meest gebruikte munteenheid voor internationale transacties.