Ongeveer 42% van deze groene energie wordt opgewekt door windturbines op land, en nog eens minstens 25% komt van zonne-energie, biomassa, windmolenparken op zee en waterkracht. De federale regering wil dat groene energie tegen 2030 goed is voor 80% van het verbruik.