Dit plan, dat wordt geleid door Iberdrola Renewables S.A., zou de bouw van een enorme zonne-energiecentrale in Cerro do Leiria, Barrocais en Cerro das Ondas omvatten, aldus het persbericht van de organisatie over de bijeenkomst, die allemaal onder de gemeente Tavira vallen. De centrale zou 154 hectare land beslaan met 175.000 zonnepanelen die 84 MWh produceren.

De problemen ontstaan als je bedenkt dat deze locatie in een nationaal ecologisch reservaat ligt - een REN-gebied. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dit project presenteerde een niet-technisch document dat een samenvatting geeft van de milieueffectrapportage die ze hebben uitgevoerd, en volgens dat document zijn er "250 soorten geïdentificeerd in het studiegebied, waarvan 46 RELAPE-soorten en 27 exotische soorten". RELAPE staat voor zeldzaam, endemisch, plaatselijk, bedreigd of met uitsterven bedreigd. Dit beschouwt PROBAAL als "een van de duidelijke redenen waarom dit land en zijn natuurlijk erfgoed beschermd zouden moeten worden en niet gedecimeerd om 175.000 panelen te installeren", aldus het persbericht dat de milieuorganisatie over de kwestie heeft uitgegeven.

De andere grote zorg voor het milieu komt van de mogelijke verstoring van het natuurlijke infiltratiesysteem dat de Peral-Moncarapacho watervoerende laag voedt, "die water levert aan duizenden mensen via boorgaten, putten en het openbare net," aldus PROBAAL. "De rotsen en de vegetatie aan de oppervlakte helpen het water om tijdens regenperiodes de kleigrond binnen te dringen en de watervoerende laag opnieuw te vullen."

Het laatste gevaar komt van de risico's die gepaard gaan met de "opslag van 14MW in lithium-ion batterijen," die een verhoogd risico op zelfontbranding met zich meebrengen, aangezien "er ontvlambare elektrolyten opgeslagen zijn in de batterijcellen. Het is bekend dat deze lithium-ion accu's last kunnen hebben van een thermisch lek tijdens defecte omstandigheden, wat resulteert in een snelle stijging van de temperatuur en de druk in de batterijcellen, samen met het vrijkomen van brandbaar gas."

PROBAAL bracht al deze problemen ter sprake bij Ana Paula Martins, de burgemeester van Tavira, en haar raadsleden, en legde hun zorgen over het project uit. In antwoord hierop verzekerde de gemeenteraad dat ze ook vonden dat het project "te groot was, voorgesteld op een inadequate locatie en dat de risico's voor de aquifer en ondergrondse wateren talrijk zijn". De burgemeester van de gemeente bevestigde dat de lokale overheid "haar standpunt al kenbaar had gemaakt in de Voorlopige Auditie", die eindigde op 26 juni, aldus het persbericht.

De gemeenteraad deelde ook de bezorgdheid van PROBAAL over de gevaren van de 14 MW lithium-ion batterijopslag, een technologie die nieuw is voor de regio. "De manier om thermische lekkage tegen te gaan hangt af van het type chemicaliën dat wordt gebruikt. Er is speciale apparatuur om deze gassen te meten, maar in het geval van brand hebben noch de brandweer noch de Civiele Bescherming de middelen of technische training om dit soort milieurampen te bestrijden", legt de activistische organisatie de beperkingen van de huidige infrastructuur in de regio uit, waardoor deze batterijen niet levensvatbaar zijn. "Een brand of lekkage van chemische producten uit de batterijopslag zou catastrofale vervuiling van het ondergrondse watersysteem eronder kunnen veroorzaken. Als er brand uitbreekt, kan het bluswater onherstelbare schade aanrichten omdat het verontreinigende stoffen meeneemt in de aquifer, waardoor de voedselketen wordt besmet."

Ana Paula Martins vertelde PROBAAL dat ze Iberdrola Renewables S.A. al tijdens hun eerste ontmoeting twee jaar geleden had voorgesteld om een andere locatie in de gemeente Tavira te zoeken. Met een grondgebied van 600 vierkante kilometer om mee te werken, is de burgemeester er zeker van dat er meer geschikte plekken zijn, met reeds vrijgemaakte grond, evenveel zonlicht, maar ver van bevolkingscentra en ondergrondse watersystemen.

Het Portugese Milieuagentschap zelf had, volgens het rapport van PROBAAL over de situatie, Iberdrola Renewables S.A. al gevraagd om adequate alternatieven voor te stellen, maar het bedrijf heeft dat nog niet gedaan.

PROBAAL wees erop dat volgens artikel 4 van het wetsdecreet nr. 93/90 "in de gebieden die onder het REN vallen, acties op openbaar of particulier initiatief verboden zijn die zich vertalen in verkavelingswerkzaamheden, urbanisatiewerkzaamheden, de bouw van gebouwen, waterbouwkundige werken, wegen, stortplaatsen, uitgravingen en de vernietiging van vegetatie". Daarom vraagt de organisatie zich af waarom het Portugese Milieuagentschap het project überhaupt zover heeft laten komen.

Burgers en organisaties hebben tot 20 juli de tijd om hun mening te geven over de zaak, aangezien het Fotovoltaïsch Zonnecentrum van Estoi in openbare raadpleging gaat. Dit kan op de website van Participate: https://participa.pt/pt/consulta/central-solar-fotovoltaica-de-estoi/.