In Portugal kunnen zowel inwoners als toeristen profiteren van het Sistema Nacional de Saúde (SNS), het openbare gezondheidszorgsysteem van het land. Het is echter belangrijk om de voor- en nadelen van zowel het publieke systeem als particuliere ziektekostenverzekeringen te begrijpen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over je opties.


Toegang tot openbare gezondheidszorg

Portugal's SNS biedt een aantrekkelijke optie voor mensen die afkomstig zijn uit landen waar dergelijke systemen ontbreken. De SNS biedt toegankelijke spoedeisende zorg aan iedereen in het land met een visum, inclusief een toeristenvisum.

Voor uitgebreide zorg, vervolgafspraken en controles is echter een verblijfsvergunning nodig.


Dit is wat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de SNS:

 • Verblijfsvergunning verkrijgen: dit kan via een van de visa die verblijf toestaan, zoals een studentenvisum, D7-visum, Golden-visum, werkvisum of ondernemersvisum;
 • Een Gezondheidsgebruikersnummer (Número de Utente) aanvragen: dit nummer dient als identificatie binnen het SNS;
 • Een burgerservicenummer (Segurança Social) aanvragen: om verzekerd te zijn van dekking door het SNS;
 • Inschrijven bij een gezondheidscentrum (Centro de Saúde): schrijf je in bij een gezondheidscentrum in de buurt op basis van je woonplaats;
 • Als je deze stappen hebt doorlopen, heb je volledige toegang tot de openbare gezondheidszorg in Portugal. De SNS dekt alles, van operaties tot medicatie, met een minimale eigen bijdrage voor bepaalde diensten zoals algemene geneeskunde, verpleging en andere gespecialiseerde afspraken.


  Voordelen en nadelen van de openbare gezondheidszorg

  Zoals elk gezondheidszorgsysteem heeft ook de Portugese openbare gezondheidszorg zijn sterke en zwakke punten. Als je deze voor- en nadelen begrijpt, kun je een weloverwogen beslissing nemen:

  Voordelen:

  ● Gratis tot goedkope toegang tot gezondheidszorg;

  Medewerking van de overheid zorgt voor betaalbare zorg;

  Beschikbaarheid van huisarts voor persoonlijke zorg;

  Aanbieden van spoedeisende zorg;

  Uitgebreide dekking voor medicatie en vervolgbehandelingen;

  Breed scala aan medische specialismen beschikbaar;

  Nadelen:

  ● Onderbezet, wat leidt tot langere wachttijden, vooral voor niet-spoedeisende kwesties;

  Overvolle faciliteiten als gevolg van grote vraag en gebrek aan beschikbare artsen;

  Oudere infrastructuur en faciliteiten;

  Ondermaatse algemene ervaringen met klantenservice;

  Gebrek aan verantwoordelijkheid voor medische wanpraktijken;

  Overvolle spoeddiensten door hoge patiëntenbelasting;

  Credits: Aangeleverd beeld; Auteur: SavyCat;

  Particuliere ziektekostenverzekering als alternatief

  Een particuliere ziektekostenverzekering biedt een alternatief voor het publieke zorgstelsel en heeft zijn eigen voor- en nadelen.

  Voordelen:

  Snellere responstijden en afspraken;

  Hoogwaardige infrastructuur en nieuwere medische apparatuur;

  Betere algemene ervaring met klantenservice;

  Grotere verantwoordelijkheid voor medische professionals;

  Grotere keuze aan medische specialismen en faciliteiten;

  Nadelen:

  ● Maandelijkse of jaarlijkse kosten in verband met verzekeringspremies;

  Beperkte dekking voor bepaalde medische specialismen;

  Hogere eigen bijdragen voor diensten;

  Complexe medische problemen worden vaak doorverwezen naar het publieke systeem;

  Verschillende niveaus van professionaliteit onder artsen;

  Vergeleken met andere landen is de particuliere ziektekostenverzekering in Portugal relatief betaalbaar, waarbij de kosten variëren op basis van factoren zoals leeftijd, risico, dekking en reeds bestaande aandoeningen.


  De relatie tussen de twee systemen begrijpen

  Een interessant aspect van de gezondheidszorg in Portugal is de dynamiek tussen het publieke en het private systeem. Zelfs met een particuliere verzekering worden complexe operaties vaak doorverwezen naar openbare ziekenhuizen, omdat particuliere faciliteiten de risico's willen beperken. Daarnaast werken veel artsen in Portugal zowel in de private als in de publieke sector, met als belangrijkste verschil de wachttijden voor consulten.

  Een voordeel van een particuliere verzekering is de grotere aansprakelijkheid die het met zich meebrengt. In situaties waarin artsen een gebrek aan zorg of competentie vertonen, kan het een uitdaging zijn om aansprakelijkheid te krijgen van het publieke systeem. In de private sector is de kans echter groter dat klachten serieus worden genomen.

  Een particuliere verzekering kan zorgen voor meer flexibiliteit, snellere reactietijden en kan de druk van het publieke systeem verlichten. Voor personen ouder dan 60 jaar kan het publieke systeem echter geschikter zijn. Oudere mensen hebben vaak een grotere kans op risicofactoren, waardoor ze in aanmerking komen voor prioritaire zorg in het publieke systeem. Particuliere verzekeringen voor ouderen zijn vaak aanzienlijk duurder.

  Kortom, de keuze tussen het publieke zorgstelsel en een particuliere verzekering in Portugal vereist een zorgvuldige afweging van je behoeften, voorkeuren en financiële omstandigheden. Hoewel het SNS gratis of tegen een lage prijs toegankelijke en uitgebreide zorg biedt, kan het lijden onder lange wachtlijsten, onderbezetting en een algemeen gebrek aan overheidsinvesteringen in het onderhoud van het SNS. Aan de andere kant biedt een particuliere ziektekostenverzekering snellere responstijden en voorzieningen van hogere kwaliteit, maar dit gaat gepaard met kosten.

  Als je de relatie tussen de twee systemen en de voor- en nadelen ervan begrijpt, kun je een weloverwogen beslissing nemen die het beste past bij je zorgbehoeften.

  Wil je meer weten over de gezondheidszorg in Portugal? Bekijk dan de nieuwste video van Savvy Cat Realty waarin Ana Caramujo dieper ingaat op hoe je door beide kunt navigeren terwijl ze een praktisch voorbeeld geeft van haar eigen ervaring met beide.

  Bekijk het hier:


  Savvy Cat Realty is een verhuis- en investeringsbureau dat expats ondersteunt om zich op een duurzame en positieve manier te vestigen in Portugal. Transparantie en dienstverlening op maat zijn ons motto.

  Neem gerust contact op met Savvy Cat Realty via contact@savvycatrealty.com, we helpen je graag verder! Bezoek ook onze website op www.savvycatrealty.com - we delen veel nuttige informatie over Portugal en al onze diensten en prijzen staan daar vermeld.