In een verklaring stelt het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF) dat "het observeren van walvisachtigen en het permanent laten varen van zee- en recreatievaartuigen bij de ingang van het estuarium van de Sado niet is toegestaan", aangezien "alleen het verkeer/doorvaart van vaartuigen is toegestaan en het permanent laten varen, het voor anker gaan en het observeren van walvisachtigen, namelijk dolfijnen, niet is toegestaan".

Deze maatregel, legt de ICNF uit, "is het resultaat van de conclusies en voorstellen van de studie voor de herbeoordeling van de draagkracht voor observatie van walvissen in het estuarium van de Sado en het aangrenzende zeegebied, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de populatie, vanwege het kleine aantal individuen en de waarschijnlijkheid dat een populatietoename niet zal plaatsvinden tot het einde van 2030, werden maatregelen voorgesteld die op korte termijn geïmplementeerd moeten worden".

"Een van deze maatregelen is de implementatie, op experimentele basis, in de periode tussen 15 juli en 30 augustus, van een observatieverbod bij de ingang van het estuarium", benadrukt het instituut. "De populatie tuimelaars (Tursiops truncatus) in het estuarium van de Sado telt momenteel ongeveer 25 individuen, waarvan velen ouder zijn dan 40 jaar", aldus de ICNF.

Dat orgaan legt uit dat "na de neerwaartse trend in de jaren 1990, er een lichte toename was in de overleving van nakomelingen geboren vanaf 2010", maar erkent dat er nog steeds "risicofactoren zijn die het vermogen tot herstel van de populatie kunnen belemmeren en het bijzonder kwetsbaar maken voor verstoringen veroorzaakt door menselijke activiteiten".

De uitsluitingszone waartoe het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud (ICNF) heeft besloten, wordt bekendgemaakt in een openbare kennisgeving en is van toepassing op alle maritiem-toeristische of recreatieve vaartuigen, benadrukt het ICNF.