"In de regel moeten eurobankbiljetten en -munten bij alle transacties worden aanvaard, ongeacht de aard ervan. De schuldeiser heeft de plicht om elk type bankbiljet of munt te aanvaarden en kan dit in de regel niet weigeren", verklaart de BdP op haar website.

De bankentoezichthouder verduidelijkt dat "eventuele weigeringen van biljetten en munten in euro als betaalmiddel alleen kunnen worden gebaseerd op goede trouw (bijvoorbeeld in geval van wanverhouding tussen de waarde van het door de schuldenaar aangeboden biljet en het aan de schuldeiser verschuldigde bedrag van de betaling) of op overeenstemming tussen de partijen om een ander betaalmiddel te gebruiken".

"Deze interpretatie weerspiegelt de aanbeveling van de Europese Commissie van 22 maart 2010 betreffende de draagwijdte en de gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van bankbiljetten en muntstukken in euro", aldus de BdP.

In Portugal zijn er echter wettelijke beperkingen bij het betalen met contant geld:

Gedefinieerd in Wet nr. 92/2017, van 22 augustus - die het gebruik van een specifiek betaalmiddel vereist bij transacties met bedragen gelijk aan of groter dan € 3.000, tot wijziging van de Algemene Belastingwet en de Algemene Regeling van Belastingovertredingen;

Wetsdecreet nr. 246/2007 van 26 juni, "op grond waarvan niemand verplicht is in één betaling meer dan 50 actuele euromunten te accepteren, met uitzondering van de staat, via het ministerie van Financiën, de Banco de Portugal en kredietinstellingen die deposito's van het publiek in ontvangst nemen", legt de BdP uit.

"Er zijn geen sancties voorzien voor de weigering om bankbiljetten en munten in euro te betalen. Deze weigering heeft echter wel gevolgen voor de contractuele relatie tussen de partijen. Volgens het Portugese burgerlijk wetboek voldoet de schuldenaar aan de verplichting door de termijn uit te voeren waartoe hij is gehouden, en kan de schuldeiser zelfs een betalingsachterstand oplopen wanneer hij zonder gegronde reden de hem aangeboden termijn niet aanvaardt", aldus de website van BdP.