In een verklaring stelt SEF dat verblijfsvergunningen die in het volgende kwartaal verlopen, automatisch kunnen worden verlengd zonder dat het nodig is om persoonlijk naar een servicebalie te gaan, gewoon door toegang te krijgen tot de "persoonlijke ruimte" van het SEF-portaal in "automatische verlenging".

Volgens SEF bestaat deze modaliteit sinds juli 2020 en zijn er al ongeveer 300 duizend automatische verlengingen uitgevoerd.

SEF specificeert dat de functionaliteit beschikbaar is voor de periode tot 30 september 2023, met een geschat universum van 84 duizend buitenlandse burgers, die al ingezetenen zijn, als mogelijke begunstigden.