De nieuwe regels voorzien er ook in dat gebruikers van elektrische of waterstofvoertuigen kunnen betalen met bankkaarten of contactloze apparaten, zonder abonnement, en dat de prijs wordt aangeduid per kWh, kilogram of minuut/sessie.

De richtlijn voorziet in de installatie van stations met een minimaal vermogen van 400 kilowatt (kW) op een afstand van ten minste elke 60 km op de hoofdwegen van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN) tegen 2026, waarbij het vermogen wordt verhoogd tot 600 kW tegen 2028.

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat er tegen 2031 minstens om de 200 km waterstoflaadstations worden geïnstalleerd langs het TEN-kernnetwerk.

De nieuwe regels worden zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening van kracht.