"Volgens de sectorale analyse van Informa D&B, ondanks de sterke groei van de wereldwijde omzet geregistreerd in 2022, deze waarde is nog steeds 50 miljoen euro lager dan wat werd bereikt in 2019", volgens een rapport van Notícias ao Minuto toegang had.

De sector werd "ernstig getroffen in 2020, als gevolg van de beperkingen opgelegd door de Covid-19 pandemie", en de "situatie zette zich voort in 2021, met het behoud van enkele beperkingen op de activiteit in de eerste helft van het jaar en de voorkeur van de bevolking voor de beoefening van sport in de open ruimte. In deze 2 jaar daalde de omzet van de sector met bijna 45%".

"Het aantal sportscholen in activiteit herstelde zich ook en bedroeg eind 2022 ongeveer 840. Hoewel dit aantal ongeveer 40 meer is dan in 2021, ligt het ver onder de 1100 die in 2019 actief waren. Het district Lissabon concentreert ongeveer een derde van de sportscholen in het hele land, gevolgd door Porto met 24%."