"Tot 8 augustus werden 3.853 klachten geregistreerd op het klachtenportaal. Van dit totaal was 64,2% gericht aan CTT en 35,8% aan CTT Expresso", aldus Notícias ao Minuto.

"Tot de belangrijkste redenen voor klachten behoren vertragingen in leveringen, die 32,7% van de klachten in 2023 vertegenwoordigden. De waarde is verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in 2022, waarin het in totaal 33,9% van de klachten bedroeg", schrijven de experts, wijzend op niet-bezorgde post als de 2e belangrijkste reden voor klachten.

Verkeerde bezorgingen (10,4%) zijn ook een reden voor klachten - dit onderdeel omvat zowel bezorging op verkeerde adressen als aan onjuiste ontvangers.

"Moeilijkheden met de service - in contact komen met de klantenservice - waren verantwoordelijk voor 7% van de klachten gericht aan de twee merken", wijzen ze erop in de notitie. Tot slot verwijst 5,9% van de klachten naar onvolledige leveringen, die plaatsvinden wanneer "slechts een deel van de artikelen daadwerkelijk wordt geleverd".

Hoewel de klachten "een realiteit" zijn, stelt de verklaring dat "de geanalyseerde gegevens wijzen op een evolutie in de mate van tevredenheid van de Portugezen met betrekking tot de twee merken, sinds 2022". Volgens de indicatoren, had CTT in januari 2022 een tevredenheidsindex (IS) gescoord door consumenten op 69,9/100 en, "op dit moment hebben ze 78,1". De entiteit CTT Expresso ging van 73,9 aan het begin van vorig jaar naar 78,4 voor IS.

"Beide merken registreerden ook een verbetering van de prestatie-indicatoren met betrekking tot de reactie op problemen die aan hen werden gemeld. De behandeling van klachten geeft momenteel een gemiddelde evaluatie van 7,89/10, terwijl dit in januari 2022 nog 2,84/10 was", besluit de nota.