Evergrande werd opgericht in 1996 en groeide op basis van een model van leningen aangaan en deze vervolgens afbetalen met opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed, maar in 2021 kwamen ze 300 miljard dollar aan schulden niet meer na.