De inkomsten uit deze belasting stegen vorig jaar met 6,1% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat in absolute termen neerkwam op een extra geïnde 113,6 miljoen euro. Toch bleef de stijging achter bij de prognose van de regering, die een stijging van 9% verwachtte, oftewel ongeveer 161 miljoen euro.

De belangrijkste bijdrage aan de verbetering van de inkomsten uit zegelrecht was vorig jaar de heffing op de aankoop van onroerend goed, die meer dan 367 miljoen euro bedroeg. In totaal waren dat er meer dan 53 miljoen. De op een na grootste bijdrage aan de stijging van de inkomsten was het afsluiten van verzekeringen, met ongeveer €38 miljoen meer voor een totaal van €484,7 miljoen euro.