In een verklaring zei ASAE dat "215 economische operatoren werden geïnspecteerd, waarbij de schorsing van de activiteit van 10 lokale accommodaties werd vastgesteld wegens het niet naleven van de veiligheids- en hygiënevereisten".

De belangrijkste geconstateerde overtredingen hebben betrekking op "het niet voldoen aan de veiligheidseisen die van toepassing zijn op het type etablissement, het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot verplichte verzekering, overtreding van de regels voor identificatie van en reclame voor etablissementen, het niet voldoen aan algemene eisen en het aanbieden, beschikbaar stellen, adverteren en bemiddelen van niet-geregistreerde AL etablissementen of met verouderde registraties", aldus dezelfde nota.