Het inflatiecijfer dat als basis dient voor de berekening van de jaarlijkse actualiseringscoëfficiënt voor de huurprijzen van verschillende soorten huur, waaronder woningen, bedroeg 6,94% in augustus, volgens de snelle schatting van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). De definitieve gegevens worden op 12 september vrijgegeven.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat deze coëfficiënt wordt berekend op basis van de variatie in de consumentenprijsindex, zonder huisvesting, over de afgelopen 12 maanden, met als referentie de waarden tot 31 augustus. De coëfficiënt wordt later tot 30 oktober gepubliceerd in de Diário da República.

Toen ECO in juli vroeg of de rem op de huurprijzen zou worden herhaald, zei het ministerie van Huisvesting dat "de regering de ontwikkeling van de gegevens volgt" en dat "de kwestie geanalyseerd blijft totdat er definitieve gegevens beschikbaar zijn".

Dit betekent dat een huidige huur van 500 euro begin volgend jaar met 34,7 euro kan stijgen, terwijl een huur van 1000 euro met 69,4 euro kan stijgen als de eigenaar dit bepaalt.

Uitgesloten van deze jaarlijkse update zijn oude huren van voor 1990, in het geval van woningverhuur, waarvoor andere regels gelden.

Aan de kant van de huiseigenaren is de verwachting dat, na de rem die begin dit jaar op de huren werd gezet, de regering de maatregel niet opnieuw zal toepassen. "Laten we hopen dat ze [de remregel] niet herhalen. Dit zou leiden tot grote verliezen voor eigenaren en groot wantrouwen in de markt", aldus Luís Menezes Leitão, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in Lissabon(ALP).

Voor huurders "zal alles wat boven de 3% of 4% stijgt overdreven zijn", zei António Machado, algemeen secretaris van de Huurdersvereniging van Lissabon (AIL), die hoopt dat de regering de stijging van de huren opnieuw zal beperken met het oog op de algemene stijging van de kosten van levensonderhoud in de afgelopen maanden.