De helft van de monsters bevatte het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dit komt 10 jaar nadat de regering beloofde om de hoeveelheid pesticiden in oppervlaktewater met 90% te verminderen.