Aortaklepstenose treedt op wanneer de aortaklep steeds stijver wordt en daardoor niet meer volledig open kan. Dit vormt dan een obstakel voor het bloed dat het hart verlaat naar de rest van het lichaam. Als deze ziekte echter bij jongere mensen optreedt, is de meest voorkomende oorzaak een aangeboren afwijking die de klep aantast, zoals een klep met slechts twee slagtanden in plaats van de gebruikelijke drie, of met een abnormale trechtervorm.

Mensen die deze ziekte ontwikkelen, veroorzaakt door een geboorteafwijking, vertonen mogelijk pas symptomen op volwassen leeftijd. De belangrijkste geassocieerde symptomen zijn echter benauwdheid (angina pectoris) tijdens inspanning, vermoeidheid, kortademigheid en flauwvallen. Zodra deze symptomen optreden en als de aortaklep niet wordt vervangen, hebben patiënten met ernstige aortastenose een overlevingskans van slechts 50% na twee jaar en 20% na vijf jaar.

Aortastenose is een ernstige ziekte als deze niet op tijd wordt ontdekt. Het verhoogt het risico op een hartaanval, beroerte of overlijden. Daarom is het belangrijk om risicofactoren te identificeren en onder controle te houden. De diagnose wordt gesteld door een lichamelijk onderzoek - auscultatie - en een echocardiogram, waarbij het laatste de beste optie is om de ernst van de ziekte te beoordelen. Bij mensen die asymptomatisch zijn, wordt ook een hartstresstest aanbevolen. Vroegtijdige opsporing van aortastenose vermindert ziekenhuisopnames en zorgt voor meer levenskwaliteit.

Wat de meest geschikte behandeling betreft, wordt de beslissing genomen door een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen van verschillende specialismen, omdat dit betekent dat er een nieuwe hartklep nodig is. De procedure bestaat uit het inbrengen van een katheter via een slagader (meestal in de lies), zonder dat het hart hoeft te stoppen met kloppen. Deze minimaal invasieve techniek is voor veel specialisten de grootste vooruitgang in cardiologie van de afgelopen 20 jaar.

De HPA Cardiovasculaire Interventie Unit werkt sinds 2001 en is voortdurend in ontwikkeling, altijd pionierend op het gebied van diagnostische technieken, maar vooral op het gebied van minimaal invasieve chirurgische interventies.

De laatste innovatie vond plaats in 2017 met een transapicale percutane of transkatheter aortaklepvervanging. Deze techniek heeft een revolutie teweeggebracht in de aanpak van aortastenose, door niet-chirurgische vervanging van de aortahartklep mogelijk te maken bij patiënten met ernstige gevallen van deze aandoening, zoals patiënten die niet te opereren zijn of patiënten met een zeer hoog risico op een openhartoperatie.

Wanneer er geen toegangsweg tot het hart is om de klep met een minimaal invasieve procedure te vervangen, is de oplossing om een kleine incisie van ongeveer 4 cm onder de borst te maken om het hart rechtstreeks via de apex te bereiken. Deze ingreep vereist een goede coördinatie tussen het team van hartchirurgen en het team van interventiecardiologen, de specialisten die deel uitmaken van het hartteam van de Cardiovasculaire Interventie Unit van de HPA.

Voor meer informatie Grupo HPA Saude op (+351) 282 420 400.