"Onder de 34,3 miljoen voertuigen die tussen januari en maart 2023 zijn geïnspecteerd, zijn 306,7 duizend overtredingen geconstateerd, wat een stijging van 22,5% betekent ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar", geeft de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid(ANSR) aan in het 24-uurs ongevallenrapport en de weginspectie voor het eerste kwartaal van 2023.

Volgens de ANSR was er in de eerste drie maanden van het jaar een toename van de verschillende soorten overtredingen, met name die met betrekking tot te hard rijden (57,9%), overtredingen als gevolg van het ontbreken van kinderbeveiligingssystemen (43,1%), als gevolg van het ontbreken van een verzekering (28,2%), het ontbreken van veiligheidsgordels (26,7%), alcohol (9,7%) en het gebruik van mobiele telefoons (6,5%).

In het rapport staat dat tussen januari en maart bijna 200.000 bestuurders werden beboet voor te hard rijden, 17.305 voor het niet uitvoeren van een verplichte periodieke inspectie en ongeveer 9.000 voor het drinken van te veel alcohol.